Thomas Wågström – Djupdykning i mänskliga tillstånd

Kustjägare, boxare, drömsekvenser och morfars dagböcker.Thomas Wågströms fotografiska universum rör sig mellan reportaget och det djupt personliga. Bilderna är djupdykningar i mänskliga tillstånd och förenar ett konstnärligt uttryck med ett dokumentärt berättande.

Wågström är född 1955 och bosatt i Stockholm. Han har givit ut fyra fotoböcker:

På insidan av allvaret (Legus 1994) – nominerad av Fotografiska museet till ”ICP Annual Infinity Awards” i New York 1995, samt till ”Bästa fotobok” 1996.

Boxare (Raster 2000) –nominerad till ”Bästa fotobok” 2001 och utvald till utställningen ”29 + 3 Betydelsefulla Svenska Fotoböcker” (ett urval av fotoböcker från mer än hundra års produktion) på Hasselblad Center 2004.

Slaget Noll (Journal 2006) – utvald av ”Svensk Bokkonst” 2006.

I dagarna utkommer Observationer på Raster förlag.

Wågström har haft ett femtontal separatutställningar, bland annat i Stockholm, Helsingfors, Istanbul, S.t Petersburg och Archangelsk och är representerad på Moderna museet i Stockholm. Sedan drygt tjugo år arbetar han som gästlärare vid olika fotoutbildningar och driver sedan 2008 Galleri KG52 i Stockholm. Han är styrelseledamot i Svenska fotografers förbund.

Interested?